Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

13.-16.9.2017., Vodice

Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš održana je u Vodicama od 13. do 16. rujna 2017., u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša. Na konferenciji je održano 111 prezentacija, pred više od 300 sudionika iz 22 zemlje, a teme su bile podijeljene u pet sekcija: strateška procjena utjecaja na okoliš, procjena utjecaja na okoliš, zaštita prirode i održivo korištenje prirodnih resursa, sudjelovanje javnosti te zaštita okoliša i financiranje projekata.
Ekotop je sudjelovao u izradi stručnog rada na temu: Geoekološko vrednovanje unutar studija o utjecaju na okoliš – primjer dosadašnje prakse: HE Kosinj/Senj 2. Cilj rada bio je prikazati važnost georaznolikosti i ulogu geomorfologije u geoekološkom vrednovanju i procjeni utjecaja na okoliš.
Zbornik sažetaka, prezentacije radova te fotogaleriju s konferencije možete pogledati na:
http://www.huszpo-konferencija.com/feature/zbornik-sazetaka-2017/
http://www.huszpo-konferencija.com/feature/prezentacije-2017/