Predstavljanje projekta izrade projektne dokumentacije za projekt kartiranja morskih staništa RH i projekta pripreme dokumentacije za uspostavu i provedbu monitoringa vrsta i staništa na kopnu

Predstavljanje projekta izrade projektne dokumentacije za projekt kartiranja morskih staništa RH i projekta pripreme dokumentacije za uspostavu i provedbu monitoringa vrsta i staništa na kopnu

Predstavljanje projekta izrade projektne dokumentacije za projekt kartiranja morskih staništa RH i projekta pripreme dokumentacije za uspostavu i provedbu monitoringa vrsta i staništa na kopnu

22. studeni 2016., Zagreb

Sudjelovali smo na predstavljanju projekata „Izrada projektne dokumentacije za projekt kartiranja morskih staništa na području Jadranskog mora u nadležnosti RH“ i „Priprema dokumentacije za projekt uspostave i provedbe monitoringa u skladu s obvezama iz Direktive o pticama i Direktive o staništima“ koje je održano na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Navedene projekte provodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Cilj projekata je izrada dokumentacije za povlačenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020.